Het Bedrijf

Ons bedrijf...

Bommelbeef is een echt familiebedrijf. Momenteel omvat het bedrijf ca. 90 ha. land, 45 ha. rond de boerderij en 45 ha. in de uiterwaarden van de Waal in Waardenburg. Op de uiterwaarden wordt uitsluitend gras geteeld, rond de boerderij ligt 28 ha grasland en 17 ha maisland.

De melkveestapel omvat jaarrond zo’n 100 dieren, de zoogkoeientak ongeveer 40.

Natuurlijke dekking

Op ons bedrijf wordt met natuurlijke dekking gewerkt, een fokstier loopt tussen de koeien. Van de kalfjes die uit de melkveestapel geboren worden, worden de beste vaarskalfjes opgefokt voor vervanging van de melkkoeien, de rest wordt verkocht of afgemest. Van de kalfjes die uit de zoogkoeien geboren worden, worden de stierkalfjes opgefokt en afgemest. Uitsluitend de beste stieren gebruiken wij voor het samenstellen van onze vleespakketten, de overige dieren worden slachtrijp verkocht aan een veehandelaar. Van de vaarskalfjes worden de beste dieren opgefokt voor vervanging van de zoogkoeien, de mindere worden eveneens afgemest.

Onbeperkte weidegang

Onze dieren krijgen in de zomer onbeperkte weidegang, het melkvee rond de boerderij, de zoogkoeien in de uiterwaarden, waar geen chemische onkruidbestrijding plaatsvindt en geen kunstmest gegeven wordt. Vrijwel dagelijks worden de dieren geteld en gecontroleerd. In de winter worden ze opgestald. Dan worden ze gevoerd met het gras wat in de zomer ingekuild is. De mais wordt in de herfst gehakseld en ingekuild.

Onbeperkt melk

Bij de zoogkoeien blijven de kalfjes de eerste tijd bij de moeder lopen en kunnen dan onbeperkt melk drinken. Als ze gespeend zijn, worden de stiertjes en de vaarsjes gescheiden van elkaar verder opgefokt totdat ze fok- danwel slachtrijp zijn. De melk van onze melkkoeien wordt elke 3 dagen opgehaald door de Leerdammer Company, die deze melk verwerkt tot, de naam zegt het al, voornamelijk Leerdammer kaas.
©2024 - Desigend, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services