Geschiedenis

Het begin

In Ophemert, in het gebied plaatselijk bekend als de Wrattert, is sinds 1917 de “WILHELMINAHOEVE” gevestigd. Van oorsprong een gemengd bedrijf met diverse vormen van veehouderij, akkerbouw en fruitteelt.

In de 60-er jaren is het bedrijf zich voorzichtig geheel gaan specialiseren in de melkveehouderij. Een goede keuze, zo blijkt achteraf. Vanaf begin jaren 70 is er alleen nog maar met roodbont stieren gefokt, eerst 100% MRIJ, later ook met Holstein/MRIJ kruislingen, zodat nu vrijwel de gehele melkveestapel de rode kleur heeft.

De jaren 80

Vanaf eind jaren 80 is experimenteel begonnen de melkkoeien welke niet geschikt waren om nakomelingen van  aan te houden voor de melkerij, te kruisen met een Piemontese stier, een van oorsprong Italiaans ras. Dat beviel zo goed dat wij verder zijn gaan fokken met deze dieren en ze nu een 100% Piemontese bloedvoering hebben. Zo is uit de bestaande melkveestapel een volwaardige Piemontese zoogkoeientak gegroeid.

Het heden

Sinds de eerste keer dat wij een Piemontees hebben laten slachten voor eigen gebruik, zijn wij zo verrukt over het apart malse en lekkere vlees, dat wij vonden dat wij ook andere mensen de gelegenheid moesten geven met dit vlees te kennismaken. Eerst familie en vrienden. Deze waren net zo enthousiast als ons. Een veelgehoorde kreet: “Ik snap niet dat je zulk lekker vlees niet in de winkel kunt kopen.” Vandaar dat wij hebben besloten dit geheel groter aan te pakken en nu onder de naam Bommelbeef vleespakketten leveren in een groot deel van de Randstad. Binnenkort ook bij U?
©2024 - Desigend, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services